ALGEMENE VOORWAARDEN WORKOUT COMPANY:

 1. De betaling van maandabonnementen dient per 1e van de maand te zijn voldaan per automatische incasso .
 2. Bij opzegging (uitsluitend schriftelijk aan het correspondentieadres) dient men een maand opzegtermijn in acht te nemen. In deze maand kan men de lessen uiteraard blijven volgen.
 3. Workout Company behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, - programmas, instructeurs e.d. te wijzigen.
 4. Als een lid geen gebruik maakt van de aangeboden lessen vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 5. Wanneer een lid langdurig is geblesseerd of om andere redenen de trainingen langdurig niet kan volgen kan het abonnement worden stopgezet, het lid dient ons daar vooraf schriftelijk van op de hoogte te stellen, in geval van blessure met doktersverklaring.
 6. De toegang tot de lessen wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Workout Company is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Achterstallige contributies worden met 10% administratiekosten belast.
 7. Workout Company behoudt zich het recht om de abonnements tarieven te wijzigen.
 8. De leiding van Workout Company en instructeurs zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van leden, noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade/kosten. Deelname is voor eigen risico.
 9. Minderjarigen dienen dit inschrijfformulier gesigneerd door ouders of toeziend voogd te retourneren aan Workout Company
 10. Bij misdraging van een lid is de leiding bevoegd de desbetreffende persoon te verwijderen en diens verbintenis eenzijdig op te zeggen
 11. Bij verhindering dient men normaal door te betalen. Trainingen worden het hele jaar door gegeven behalve op nationale feestdagen. Gedurende deze dagen is er wel contributie verschuldigd.
 12. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan een ander worden gegeven of verkocht
 13. 13. Legitimatie is verplicht bij inschrijving

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten